Na základě nařízení č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) vás informuji, že všechny získané osobní údaje slouží pouze k pracovním účelům a nejsou poskytovány třetím osobám. Všechny pořízené fotografie slouží výhradně k propagaci tohoto webu, mých profesních facebookových stránek nebo Instagramu. Pro zrušení poskytnutých osobních kontaktů nebo fotografií mě můžete kontaktovat na e-mail lenka@lenkaantlova.cz